כותבים אחרת

הלב שלנו עם משפחות הנופלים, החטופים, הפצועים וכל הלוחמים והלוחמות בחזית ובעורף.