21 Dec

היום שיגרה נאס"א חללית עם הניסוי של תלמידי הישיבה התיכונית אמית-צפת  לעבר תחנת החלל הבין לאומית. מהות הניסוי : טיהור מים בחלל(נאס"א מצאה בזה עניין רב) בסרטון- נבחרת ספיסלאב-רמון של ביה"ס מלווים את רגעי השיגור אי שם ביוסטון, מתוך הכיתה בצפת. בהמשך, איתן סיטיבה, האסטרונאוט הישראלי השני,  יבצע את הניסוי בתחנת החלל, תוך כדי קשר והנחיות עם נבחרת החלל כאן בצפת.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.