כחלק מהחזון והאמונה של 'החברה לפיתוח הגליל' והמפעלים האזוריים בבעלותה ובמסגרת מעורבות ותרומה בקהילה, פועלת 'החברה לפיתוח הגליל', בפרויקט מרכזי במכינת "ימין אורד" בחצור הגלילית. כחלק מהפעילות השנתית, התגייסו לוחמי צה"ל בעבר ובהווה מ'החברה פיתוח הגליל' וערכו אימוני ניווט בשטח לחניכי המכינה, הנערכים לגיוס לצה"ל. מכינת "ימין אורד" בחצור הגלילית, מעניקה לצעירים מרקע מוחלש הזדמנות לצמצום פערים ומינוף השירות הצבאי כמקפצה לחיים בוגרים ותורמים לחברה. בנוסף לשנת ההכנה, המכינות מעניקות לבוגריהן ליווי לכל אורך השירות הצבאי וכן הכוונה ותמיכה לבוגרים המשוחררים. המכינות מעודדות את החניכים לרכוש מקצוע ראוי והשכלה גבוהה ולא לוותר ולממש את הפוטנציאל הגלום בהם. במכינת "ימין אורד" יש כיום כ- 900 בוגרים תורמים ומשפיעים, כבר במהלך השירות הצבאי כ- 80% מהם שובצו ליחידות קרביות כולל סיירות וכ- 30% הגיעו לתפקידי פיקוד מובחרים, מתוכם כ- 7% לתפקידי קצונה.