03 May
03May

תתארו לכם שלא היתה לנו מדינה. שלא היו לנו מלחמות ולא ארונות קבורה. 

שלא היו מתים על קידוש הארץ. 

תתארו שלא היתה לנו מדינה. ולא צבא. ולא ילדים מתים בגבורה.  וכל אחד היה חי לו את שלו באי שם. 

הדמעות חונקות. הלב נקרע. העצב לא יידום לעולם. על כל אחד ואחת שנפלו בקרב. 

ובתוך האבל השמחה. 

הרי בזכותם יש לנו מדינה. 

והם אלה שנבחרו למות בעד ארצנו. ורק כי זה טוב. 

ואם זה לא היה טוב, אני לא בטוח שהיינו כאן עכשיו. 

לחיי המתים. 

חג זיכרון שמח.  


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.