07 May
07May

אחרי שתתפסו אותם תהרגו אותם. אין להם זכות להיות חיים. 

ועם כל זה שזה כאילו פוגע בתדמית המוסרית שלנו, תהרגו אותם ותהרסו להם את הבתים שלהם ושל ההורים שלהם ושל האחים שלהם. 

 ואולי, אולי, אם ירצה האל, אז הם ילמדו משהו. 

כי להסתתר מאחורי מסכת  הכיבוש ובחסותה לרצוח משפחות שלמות, זה הכי שפל ובזוי. 

עוד יותר שפל זה להעביר בחוט המחשבה את הרעיון שהם רוצחים אותנו כי הכיבוש קשה להם ופוצי מוצי. אסון לחשוב שיש מי שעדיין חושב כך.

אני לא. ולמרות שהליכוד, הוא זה שנתן לזה. גם לזה, יד כל כך הרבה שנים, הגיע הזמן להגיד די. עד כאן.

 הקם להרגך השכם להורגו. על הפשוט. 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.