של מי האדמה הזאת?


ראש מועצת ראש פינה נגד ראש מועצת חצור. חטיאל נגד סויסה. על שטחים, אדמות, כספים ואיחוד רשויות. 

משרד הפנים ממשיך לפעול נגד מועצה מקומית ראש פינה, ומקדם מהלך של שינוי גבולותיה המוניציפאליים של ראש פינה לטובת חצור הגלילית. המשמעות היא פגיעה של מיליוני שקלים בהכנסות המועצה וביכולתה לספק מערך שירותים ואיכות חיים ראויים לתושבי ראש פינה. 

על המהלך הנרקם לשינוי גבולות המושבה ופגיעה בתקציבה נודע לראש מועצה מקומית ראש פינה, מוטי חטיאל, לאחר קבלת המלצת "ועדת הכנסות" להעביר מראש פינה 2.7 מיליון ₪ לרשויות שכנות. 


המהלך נגד ראש פינה התנהל עד אז "מתחת לרדאר", וללא מתן כל זכות טיעון נגד העברת שטחים מראש פינה לחצור, בשלב הראשון, ולאיחוד שתי הרשויות בשלב השני. 

מוטי חטיאל ראש מועצה מקומית ראש פינה אמר השבוע; "בשנים האחרונות נכפים על ראש פינה מאבקים דרך שימוש במנגנונים של משרד הפנים, בוועדת הגבולות, בחלוקת הכנסות, ולאחרונה אף נודע לנו שראש המועצה המקומית השכנה ביקש ממשרד הפנים לאשר איחוד רשויות. 

כל הצעדים האלה, אם יאושרו, יחלישו את ראש פינה ואת היכולת להמשיך לנהל ולספק לאלפי תושבים מערך שירותים הולם ואיכות חיים ראויה, להם הם זכאים כמו כל אזרח במדינה. במועצה מקומית ראש פינה מזכירים כי לפני כשש שנים כבר התקבלה החלטה על העברת שטחים בהיקף של 320 דונם מראש פינה לחצור, אך חצור לא עשתה עם השטחים האלה דבר. 

"כפי שקרקע המופקעת לצרכי ציבור ולא נעשה בה שימוש חוזרת לבעליה,  כך גם קרקע שהועברה מרשות לרשות והרשות המקבלת לא עושה בה שימוש -יש להשיבה לרשות המקורית. לכך נפעל", אומרים בראש פינה. 

זאת ועוד, מציינים במושבה, בין ראש פנה, חצור ושלוש רשויות נוספות, קיים הסכם לחלוקת הכנסות משנת 2017, שמכוחו ראש פנה ויתרה על הכנסות מרצונה, ואשר כבר הוחל בביצועו עוד לפני הגשת הבקשות לשינוי הכנסות ולחלוקת הכנסות על ידי חצור וטובא-זנגריה. 

בהסכם התחייבו כל הרשויות שלא להגיש בקשות מסוג זה, ולכן הגשת הבקשות והדיון בהן כעת מהווה הפרה בוטה של ההסכם ויש לחדול ממנו. לאור כל זאת, בחרה הנהגת המועצה המקומית להילחם כנגד חלוקת הכנסות נוספת או העברת שטחים, ולעצור את המהלכים המתנהלים מולה, בעזרת כוחות מקצועיים ובגיבוי תושבי ראש פינה.