ציון נכשל למכללה האקדמית בצפת. ציוני בוגרי הפקולטה למשפטים בתחתית הרשימה בארץ


2,381 מתמחות ומתמחים ניגשו לבחינת ההסמכה ללשכת עורכי הדין בדצמבר אשתקד, רק 53% מהם עברו אותה בהצלחה. בבחינה הקודמת שנערכה באוגוסט 2020 פורסם בתחילה שעברו רק 37% מהמתמחים והמתמחות, אך לאחר ערעורים על שאלות הבחינה עלה אחוז העוברים ל-55%. 74% מאלו שניגשו בפעם הראשונה עברו בהצלחה, בקרב אלו שניגשו בפעם השנייה עברו רק 36% ואילו אחוז המעבר בקרב אלו שניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה עומד על 22% בלבד. בראש טבלת אחוזי המעבר עומדת האוניברסיטה העברית ש-94% מבוגריה שנגשו לבחינה עברו עם ציון ממוצע של 73. אחריה נמצאת אוניברסיטת בר אילן עם 92% מבוגריה שעברו עם ציון ממוצע של 70.6, ומיד אחר כך המרכז הבינתחומי בהרצליה עם 92% עוברים וציון ממוצע של 70.3. את החמישייה סוגרות האוניברסיטאות בתל אביב ובחיפה עם 90% עוברים. את רשימת כל המוסדות ללימודי משפטים בישראל, נועלת המכללה האקדמית צפת, שנמצאת עמוק בתחתית עם 33% מעבר בלבד וממוצע ציונים של 55.8. לשכת עורכי הדין פרסמה גם את אחוזי המעבר לפי מקום ההתמחות. 80% מאלו שהתמחו בפרקליטות המדינה או בפרקליטות מחוז עברו את הבחינה בהצלחה עם ציון ממוצע של 67.9. בקרב אלו שהתמחו בבתי המשפט וניגשו לבחינה עמד אחוז העוברים על 57%, ואילו בקרב אלו שהתמחו במשרדים פרטיים עמד אחוז המעבר על 48%.