מנהיגי כל הקיבוצים התאחדו


כנס הנהגות הקיבוצים התקיים השנה במלון גליליון, ביזמת יו"ר התנועה הקיבוצית ניר מאיר. היו שרים, חברי כנסת ולצידם עמוס לוין מנהל פיתוח חקלאות בחברה לפיתוח הגליל ויו"ר שולחן התפוח במועצת הצמחים, שגב ירבעם מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל, אבו וילן מנכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, יעקב בכר יו"ר שולחן הארגונים הכלכליים בקיבוצים, עמית בן צור מנכ"ל חברת מיסודות ואורי דורמן יו"ר החברה פיתוח הגליל ויו"ר מכון המחקר מיגל.