זיכרון בלתי נשכח


איך אפשר לשכוח את כל אלה שאמרו תמות נפשי. 

איך אפשר לשכוח נעורים. 

איך אפשר לשכוח, איך נפלו גיבורים. 

העצב עולה על גדותיו. ואחריו שמחה. 

הילדים לומדים שאם רק ירצו, אין זו אגדה. 

יש לנו מדינה לתפארת. עם ביבי או בלי. זו כבר הבעיה שלו. 

חשבון הנפש שלו. ושל כל הנבחרים. רסיסי פוליטיקאים חשוכים.

לנו יש בית. ועיר וקיבוץ, כפר ומושב. יש לנו מדינה לתפארת. 

ואנשים ונשים, למופת ודוגמא.

והכל בזכות, כל מי ששילם על זה בחייו. 

נזכור ולא נשכח. 

צילום/ באדיבות כאן תאגיד השידור